Podjetniško svetovanje

Podjetniško svetovanje na Koroškem – Avstrija

fit for the future

Podjetja so danes izpostavljena močnemu pritisku in morajo biti konkurenčna, če se hočejo uveljaviti na trgu ali preprosto "preživeti".

Efektivno podjetniško svetovanje Vam prigospodari več kot količnik Vaših stroškov. Pomaga preprečevati napačne odločitve ali jih popraviti, dovoli pogled preko dnevnega poslovanja v prihodnost in omogoča razvijanje vizij. Podjetniško svetovanje je tudi pogled na podjetje s tretje strani in kot veste, se s tujega zornega kota vidi marsikaj natančneje.

Ponujamo svetovanje na teh osrednjih področjih:

  • Obračun stroškov Kdo/kaj povzroča katere stroške?

  • Podjetniško in menedžmentsko svetovanje tu veljata kontinuiteta in zaupanje

  • Obračun stroškov načrtovanja, priprava proračuna, kontroling Kaj mi pomaga ohraniti pregled?

  • Ovrednotenja podjetij vedno znova potrebna

  • Optimiranje Vaše pravne oblike družba ali individualno podjetje?

Podpiramo Vas na teh specialnih področjih:

  • Svetovanje mladopodjetnikom pomoč pri štartu v podjetništvo

  • Svetovanje glede čezmejnih projektov EU za Avstrijo/Slovenijo Sodelovanje pri izbiri osebja človek, najpomembnejši kapital podjetja

  • Svetovanje glede predaje obrata/prenehanja obratovanja kočljivo obdobje v razvoju podjetja

  • Svetovanje kmetom v davčnih zadevah Direktno trženje/kmečki turizem

Poleg davčnega in gospodarskega svetovanja Vam nudimo še pravno pomoč na vseh pravnih področjih s pomočjo priznanih pravnih strokovnjakov.